Sự Kiện

Hệ Thống Trận Pháp

Quay lại

Thân chào các Hảo Hữu, 

 

Trên hành trình bôn tẩu giang hồ, ngoài võ công phi phàm, nội lực thâm hậu, các anh hùng hào kiệt cũng cần phải am tường thiên văn, tinh thông Trận Pháp để phối hợp và ứng biến cùng đồng đội trong chiến trường khốc liệt.

   1. Thông Tin Tính Năng 

Thời gian cập nhật: Thông báo sau.

Điều kiện tham gia: Nhân vật cấp 80 trở lên sẽ mở hệ thống Trận Pháp.

Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến sẽ mở ra hoạt động ngày Trận Pháp Thí Luyện.

    2. Trận Pháp Thí Luyện

Mỗi ngày, tổ đội với đại hiệp có quan hệ Hiệp Lữ, Tình Duyên, Sư Đồ, Kết Bái hoặc Hảo Hữu đến NPC Độc Cô Kiếm (Lâm An) để mở tham gia Trận Pháp Thí Luyện.

Lưu ý: Đại hiệp có thể mở Quan Hệ Phổ để xem mối quan hệ của mình.

Trận Pháp Thí Luyện là chuỗi nhiệm vụ yêu cầu: Tìm người, giải đố, diệt quái, đến địa điểm chỉ định… Mỗi ngày tối đa thực hiện 5 thí luyện.

Hoàn thành mỗi thí luyện sẽ nhận được phần thưởng Điểm Chân Khí/Nguyên Khí và nhiều EXP.

Hoàn thành 5 thí luyện mỗi ngày sẽ nhận được Bí Quyển Trận Pháp Cổ.

  3. Bí Quyển Trận Pháp Cổ 

 

Bí Quyển Trận Pháp Cổ là kinh thư mục nát hướng dẫn kích hoạt trận pháp. Tiến hành tu sửa Bí Quyển Trận Pháp Cổ sẽ thu được vật phẩm hữu ích.

     4. Yếu Quyết Trận Pháp 

Yếu Quyết Trận Pháp chia làm 6 loại, khi tổ đội có các thành viên đạt điều kiện phù hợp sẽ kích hoạt thêm thuộc tính hỗ trợ cho nhân vật.

Yếu Quyết Hảo Hữu: Khi trang bị, trong tổ đội có 1/2/3 hảo hữu sẽ kích hoạt thuộc tính cộng thêm. Số lượng hảo hữu càng nhiều thì thuộc tính nhận được càng cao.

 

Yếu Quyết Sư Đồ: Khi trang bị, trong tổ đội có 1/2/3 sư phụ hoặc đồ đệ  sẽ kích hoạt thuộc tính thêm. Số lượng sư phụ hoặc đồ đệ càng nhiều, thuộc tính nhận được càng cao.

 

Yếu Quyết Kết Bái: Khi trang bị, trong tổ đội có 1/2/3 thành viên Kết Bái Kim Lan sẽ kích hoạt thuộc tính thêm. Số lượng thành viên kết bái càng nhiều, thuộc tính nhận được càng cao.

 

Yếu Quyết Tình Duyên: Khi trang bị, trong tổ đội có tình duyên Tỉ Võ Chiêu Thân sẽ kích hoạt thuộc tính thêm.

 

Yếu Quyết Bang Hội: Khi trang bị, trong tổ đội có 1/2/3 thành viên Bang hội sẽ kích hoạt thuộc tính thêm. Số lượng thành viên Bang hội càng nhiều, thuộc tính nhận được càng cao.

 

Yếu Quyết Hiệp Lữ: Khi trang bị, trong tổ đội có Phu Quân hoặc Nương Tử sẽ kích hoạt thuộc tính thêm.

Mỗi loại Yếu Quyết Trận Pháp chỉ được trang bị 1 Yếu Quyết. Khi nhận Yếu Quyết sẽ ngẫu nhiên thuộc tính.

Yếu Quyết không sử dụng có thể tách để nhận Sách Tu Luyện Trận Pháp.

Chú ý ; Thuộc tính thêm từ Yếu Quyết Trận Pháp cộng trực tiếp vào thuộc tính nhân vật.

  5. Tu Luyện Yếu Quyết Trận Pháp

Dùng Sách Tu Luyện Trận Pháp tiến hành nâng cấp Yếu Quyết Trận Pháp.

Sách Tu Luyện Trận Pháp bao gồm các loại Tàn Quyển (phẩm chất Lục), Yếu Quyển (phẩm chất Lam) và Bí Quyển (phẩm chất Kế Thừa). Phẩm chất khác nhau khi tu luyện sẽ mang đến một số lượng điểm nhất định.

Đạt mốc điểm tu luyện, Yếu Quyết sẽ được nâng cấp. Cấp càng cao, thuộc tính Yếu Quyết càng cao.

Chú ý: Khi đổi Yếu Quyết sẽ giữ lại cấp và điểm tu luyện Yếu Quyết trước đó.

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, hảo hữu có thể liên hệ với Admin qua những cách sau:

     
    Hotline : 0862 968 396

   Chúc các Hảo hữu có những giây phút trải nghiệm vui vẻ !