Chưa phân loại

Phần Thưởng Siêu Kiếm Hiệp

Quay lại

Thân chào các Hảo Hữu ,

 

Võ Lâm Tiên Linh xin trân trọng giới thiệu Phần Thưởng Siêu Kiếm Hiệp dành cho các nhân vật đạt tích luỹ tiêu phí theo các mốc dưới đây:

Siêu Kiếm Hiệp 1

 

Điều kiện nhận : Tích luỹ tiêu phí 80.000.000

Phần thưởng:

   Dùi Huyền Thuyết – Nón

            Dùi Huyền Thuyết – Hộ Uyển 

  Dùi Huyền Thuyết – Áo 

    Dùi Huyền Thuyết – Đai 

       Dùi Huyền Thuyết – Giày

 

 

Siêu Kiếm Hiệp 2

 

Điều kiện nhận : Tích luỹ tiêu phí 100.000.000

Phần thưởng:

   Dùi Huyền Thuyết – Vũ Khí 

             Dùi Huyền Thuyết – Dây Chuyền 

 Dùi Huyền Thuyết – Nhẫn 

        Dùi Huyền Thuyết – Ngọc Bội 

     Dùi Huyền Thuyết – Hộ Phù 

              

 

 

 

Siêu Kiếm Hiệp 3

 

Điều kiện nhận : Tích luỹ tiêu phí 120.000.000

          Phần thưởng:        

                      [Thần] Nộ Sương Cuồng Thao – Thuỷ 

              [Thần] Mật Lâm Hoán Kinh – Mộc

                     [Thần] Phần Sương Hoả Ngục – Hoả 

           [Thần] Khải Minh Chi Nộ – Kim

          [Thần] Đại Địa Lôi Đỗng – Thổ 

 

 

Lưu ý :  Mỗi kỹ năng sẽ có tương ứng với 1 hệ , chỉ học được khi hệ Đồng Hành phải tương thích cùng hệ kỹ năng.

 

 

Siêu Kiếm Hiệp 4

 

Điều kiện nhận : Tích luỹ tiêu phí 140.000.000

                      Phần thưởng:                   

           Tẩy Tuỷ Kinh – Thượng 

         Tẩy Tuỷ Kinh – Trung

         Tẩy Tuỷ Kinh – Hạ 

           Thái Vân Truy Nguyệt 

           Hộp Chọn Ngoại Trang Vũ Khí 

 

    Siêu Kiếm Hiệp 5

 

Điều kiện nhận : Tích luỹ tiêu phí 160.000.000

                      Phần thưởng:                   

           Tẩy Tuỷ Kinh – Thượng 

         Tẩy Tuỷ Kinh – Trung

         Tẩy Tuỷ Kinh – Hạ 

           Băng Hồ Thu Nguyệt 

           Hộp Chọn Ngoại Trang Vũ Khí 

                                                         Giang Phiên Hải Phí Yếu Quyết                                               

 

  Siêu Kiếm Hiệp 6

 

Điều kiện nhận : Tích luỹ tiêu phí 180.000.000

                      Phần thưởng:                   

           Tẩy Tuỷ Kinh – Thượng 

         Tẩy Tuỷ Kinh – Trung

         Tẩy Tuỷ Kinh – Hạ 

           Thiên Lý Nguyệt Minh 

           Hộp Chọn Ngoại Trang Vũ Khí 

          Quà Chọn Ngoại Trang Thú Cưỡi

Siêu Kiếm Hiệp 7

 

Điều kiện nhận : Tích luỹ tiêu phí 200.000.000

Phần thưởng:

      Thú cưng – Bán Tiên

           Tinh Phách – Ảo Mộng Tiên Điệp

 

 

Siêu Kiếm Hiệp 8

 

Điều kiện nhận : Tích luỹ tiêu phí 220.000.000

                      Phần thưởng:                   

           Rương Chọn Nguyên Ấn 

          Thú Cưng – Tiểu Bạch Khuyển 

   

 Siêu Kiếm Hiệp 9

 

 Điều kiện nhận : Tích luỹ tiêu phí 240.000.000

                      Phần thưởng:                   

           Thú Cưỡi  –  Lưu Kim Cẩm Lân 

           Tinh Phách – Lưu Kim Cẩm Lân  

Điều Kiện Thêm :  Đã sở hữu thú cưỡi Tố Vũ Ngân Hà Câu .     

 Siêu Kiếm Hiệp 10

 

 Điều kiện nhận : Tích luỹ tiêu phí 260.000.000

                                   Phần thưởng:                           

           Trùng Sinh Quyết – Quyển 3 

          Trùng Sinh Quyết – Quyển 4

           Trùng Sinh Quyết – Quyển 5 

          Thú cưng – Tiểu Hắc Miêu 

                         Ngoại Trang Áo – Rương Giảo Nguyệt Tinh Huy Hào Hoa      

                 Động Tác Đôi – Rương Giảo Nguyệt Tinh Huy Hào Hoa 

Điều kiện để nhận Siêu Kiếm Hiệp 10 : Quân Hàm đạt Truyền Thuyết

     

Cùng chiêm ngưỡng qua bộ ngoại trang Khiên Vân Cẩm Tú tuyệt đẹp này : 

Siêu Kiếm Hiệp 11

 

 Điều kiện nhận : Tích luỹ tiêu phí 280.000.000

                                   Phần thưởng:                           

          Trùng Sinh Quyết – Quyển 3 

         Trùng Sinh Quyết – Quyển 4

          Trùng Sinh Quyết – Quyển 5 

            Ngoại Trang Đầu – Vân Khê Lộc Minh 

           Ngoại Trang Áo – Vân Khê Lộc Minh 

              Danh Hiệu – Vân Khê Lộc Minh

                Ngoại Trang Phi Phong – Vân Khê Lộc Minh  

Điều kiện để nhận Siêu Kiếm Hiệp 11 : Quân Hàm đạt Truyền Thuyết 2 Sao

Cùng chiêm ngưỡng qua bộ ngoại trang Vân Khê Lộc Minh tuyệt đẹp này :

 

Siêu Kiếm Hiệp 12

 

Điều kiện nhận : Tích luỹ tiêu phí 300.000.000

                                   Phần thưởng:                           

    

          Trùng Sinh Quyết – Quyển 3 

         Trùng Sinh Quyết – Quyển 4

          Trùng Sinh Quyết – Quyển 5 

            Ngoại Trang Thú Cưỡi – Anh Nhung Manh Thỏ

Điều kiện để nhận Siêu Kiếm Hiệp 12 : Quân Hàm đạt Truyền Thuyết 3 Sao

 

Mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, hảo hữu có thể liên hệ với Admin qua những cách sau:

    Hotline : 0862 968 396

   Chúc các Hảo hữu có những giây phút trải nghiệm vui vẻ !